...

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Ducator ApS’ erhvervsportal (erhverv.ducator.dk) 

 1. Introduktion

Ducator ApS (herefter “vi”, “os”, eller “vores”) forpligter sig til at beskytte og respektere dit privatliv. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, når du bruger vores erhvervsportal erhverv.ducator.dk (herefter “portalen”). 

  

 1. Dataansvarlig

Ducator ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som indsamles via portalen. 

Kontaktoplysninger: 

Ducator ApS 

[Karlsgavevej 28] 

[3300, Frederiksværk] 

E-mail: [info@ducator.dk] 

Telefon: [71995138] 

 _____________________________________________________________ 

 1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler følgende typer af personoplysninger: 

 • Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 
 • Virksomhedsoplysninger såsom CVR-nummer og firmaets adresse. 
 • Transaktionsdata, herunder oplysninger om købte produkter og betalingshistorik. 
 • Logindata, herunder brugernavn og adgangskode. 

_____________________________________________________________ 

 1. Formål med behandling af personoplysninger

Personoplysningerne bruges til følgende formål: 

 • At facilitere køb og levering af produkter via portalen.
 • At administrere din konto og yde kundeservice.
 • At forbedre og tilpasse brugeroplevelsen på portalen.
 • At overholde juridiske forpligtelser.

____________________________________________________________ 

 1. Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger sker på følgende retsgrundlag: 

 • Dit samtykke (Artikel 6(1)(a) GDPR).
 • Nødvendighed for at opfylde en kontrakt med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Overholdelse af en juridisk forpligtelse (Artikel 6(1)(c) GDPR).
 • Legitime interesser forfulgt af os eller en tredjepart (Artikel 6(1)(f) GDPR).
 1. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for de formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller så længe det er påkrævet ifølge lovgivningen.

 _____________________________________________________________ 

 1. Dine rettigheder.

Du har ret til at anmode om adgang til og rettelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og til at anmode om begrænsning af behandlingen samt ret til dataportabilitet.

 _____________________________________________________________ 

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller destruktion.

 _____________________________________________________________ 

 1. Ændringer til persondatapolitikken

Vi kan opdatere denne persondatapolitik fra tid til anden. Den seneste version vil altid være tilgængelig på portalen.

 _____________________________________________________________ 

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne persondatapolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

 _____________________________________________________________ 

Dato for sidste revision: [12/02-2024] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.